Krystian Kymerson

 • 2014 QS
  Rank
  44
  2014 QS
  Heat Wins
  2
  2014 QS
  Avg Heat Score
  11.37
 • Career Winnings $74,725 (US Dollars)
Track K. Kymerson's Scores

Krystian Kymerson at SATA Azores Pro by Sumol

QS #20
Finished: 73rd
Sep 02 - 07, 2014
RD 2 --  
RD 3 --  
RD 4 --  
RD 5 --  
QF --  
SF --  
Final --  
1. Vasco Ribeiro 8.67 + 7.67 = 16.34
2. Matt Banting 7.27 + 6.20 = 13.47
3. Brian Toth 3.57 + 6.00 = 9.57
4. Krystian Kymerson 3.73 + 2.13 = 5.86
 • Krystian Kymerson 2009 Results
 • Krystian Kymerson 2010 Results
 • Krystian Kymerson 2011 Results
 • Krystian Kymerson 2012 Results
 • Krystian Kymerson 2013 Results
 • Krystian Kymerson 2014 Results
Krystian Kymerson

Career QS Rank

 • 2014 44th
 • 2013 56th
 • 2012 141st